Discussieleider

Een dagvoorzitter of gespreksleider die ook een discussie kan leiden; dat geeft mogelijkheden! Voor- en tegenstanders op een podium bij een paneldiscussie; Jeanette zorgt voor de goede toon en de juiste stellingen of vragen. Ze zoekt de verbinding tussen de opvattingen en de argumenten van de verschillende personen en zorgt voor de samenvatting achteraf.

Vooral bij thema’s over arbeidsverhoudingen, medezeggenschap of de arbeidsmarkt komt Jeanette’s kennis van pas en beweegt ze zich gemakkelijk tussen de deelnemers.

Even overleggen? Gewoon bellen, het kost u niets!