Jeanette

5083-442c-websiteJeanette

Meer dan 250 bedrijven heeft Jeanette van binnen gezien. Van MKB tot multinational, van uitzendbureaus tot metaalbedrijven. In al deze bedrijven heeft ze gesprekken gevoerd met directieleden (ook internationaal) maar ook met ondernemingsraden en medewerkers in allerlei functies. Soms was er veelvuldig contact over een gewenste verandering. Bijivoorbeeld over een veranderslag qua bedrijfscultuur, een aanpassing van het personeelsbeleid, de versobering van arbeidsvoorwaarden of over de inzet van uitzendkrachten.

Jeanette beweegt zich zonder moeite in groepen. Het podium is haar domein, maar ook de serieuze bedrijfsvraagstukken hebben haar volle aandacht. Ze heeft goede kennis van de arbeidsmarkt, arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Kortom: een gesprekspartner en adviseur die echt iets toevoegt.

Na haar HBO opleiding Personeel en Arbeid heeft Jeanette zich op academisch niveau verder ontwikkeld. In het oog springt de leergang werknemerskunde en de masterclass verandermanagement bij Business University Nyenrode.

Haar ervaring als vakbondsbestuurder maakt Jeanette een gedreven, krachtige persoonlijkheid. Helder in de communicatie in woord en geschrift en met oog voor ieders belangen. Na 18 jaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Passend bij haar talent en wat ze het liefste doet. En zie hier het resultaat!

 

Dúrf!
Het lijkt zo gemakkelijk. Even over je eigen drempel te stappen en toch dat moeilijke gesprek aangaan, of toch een nieuwe weg inslaan. Jeanette’s motto is dan ook: Dúrf! In alles wat ze in haar werk doet, probeert ze mensen te stimuleren en te activeren, ze de spiegel voor te houden en ze zelf verantwoordelijk te houden voor de keuzes die ze maken. Geen slachtoffer te zijn van de omstandigheden maar zelf aan het roer! Naar mogelijkheden kijken in plaats van moeilijkheden.
houden en ze zelf verantwoordelijk te houden voor de keuzes die ze maken. Geen slachtoffer te zijn van de omstandigheden maar zelf aan het roer! Naar mogelijkheden kijken in plaats van moeilijkheden.