Bij de OR

Een krachtige OR

Geen standaard cursus maar begeleiding gebaseerd op jouw wensen als Ondernemingsraad. Coaching van individuele OR-leden, het vertalen van de WOR naar de praktijk, hulp bij de communicatie tussen OR en bestuurder; het kan allemaal. Mijn missie is het begeleiden van de OR zodat ze als krachtig team kunnen optreden. In alle omstandigheden.

Bij veranderprocessen of reorganisaties wordt er veel van een medezeggenschapsorgaan verwacht. Zij krijgen een adviesverzoek en vaak ligt er een grote druk op een snel advies. Zelfs een goed functionerende OR of MR moet op zo’n moment alle zeilen bijzetten. De OR gaat zelf aan de slag of zoekt met een spoed een externe deskundige.

Er moeten taken verdeeld worden en overlegvergaderingen voorbereid worden. Daarnaast wil de achterban geïnformeerd worden en moet er in korte tijd een visie ontwikkeld worden op de adviesaanvraag. En dat naast de gewone werkzaamheden die gewoon doorgaan. Het is heel logisch dat de Ondernemingsraadsleden in zo’n situatie op hun tenen lopen.

img_4894Enorme ervaring

Door haar ervaring bij de vakbond heeft Jeanette veel ondernemingsraden geadviseerd bij verandertrajecten, waaronder reorganisaties. Ze kent het klappen van de zweep en weet welke signalen belangrijk zijn. Door haar ervaring in het spreken met zowel directies als medewerkers heeft ze goed door waar het om gaat en herkent ze ieders belangen snel. Ze is helder in haar communicatie en bedreven in haar werk. Ze kent de WOR maar nog veel belangrijker: ze weet de vertaalslag te maken van de wet naar de uitvoering in de praktijk. Omgaan met de druk van de achterban, omgaan met een embargo, allemaal lastigheden waarbij externe hulp vaak  zeer welkom is.

Een goede communicatie met de bestuurder is belangrijk. Een zelfstandige OR die waardevol is voor zowel de directie als de medewerkers, dat is het streven. Een OR die respectvol behandeld wordt en gewaardeerd wordt. Maar die tevens een vertaalslag weet te maken van wensen, belangen en emoties. “Een hele klus die alleen succesvol kan zijn door het OR-werk serieus te nemen”, aldus Jeanette. “Door de waan van de dag is het moeilijk om voldoende tijd vrij te maken, en daar kleven risico’s aan”.

Als adviseur of trainer is Jeanette in te schakelen bij een specifieke adviesaanvraag. Tevens is het mogelijk om op jaarbasis een x-aantal uren in te kopen zodat de OR verzekerd is van advies op maat. Jeanette komt graag langs voor een eerste vrijblijvende gesprek. Een prettige samenwerking is zeker afhankelijk van een goede klik!

Jeanette zou het liefst zien dat medezeggenschapsraden haar ook inschakelen als het even ‘rustig’ is. Als voorbereiding op het ‘’echte werk’’ is extra begeleiding en advies zeer aan te bevelen. Zonder tijdsdruk is er extra aandacht voor de taakverdeling, communicatie of een werkplan. Meer inhoudelijke kennis nodig van de WOR? Jeanette gaat graag met jullie aan de slag. Alles op maat en passend bij de wensen.

De kunst van het reorganiseren

Als startpunt bij een reorganisatie heeft Jeanette een basistraining ontwikkeld: ‘’De kunst van het reorganiseren”. Meer informatie hierover treft u ook op deze website.