In uw bedrijf

In uw bedrijf

De organisatie is teveel naar binnen gericht, afdelingen communiceren niet goed met elkaar of de verantwoordelijkheid moet meer bij de medewerkers liggen. Zomaar wat voorbeelden van noodzakelijke veranderingen. Maar ook afdelingen die samengevoegd worden kunnen de gemoederen flink bezig houden. De kern is dat het bedrijf zich moet en wil aanpassen aan de markt, de klantvriendelijkheid wil verbeteren of een efficiencyslag wil maken. Het management of de raad van bestuur is het erover eens: stil staan is achteruitgang. De eerste bosdag is belegd, de contouren voor de toekomst zijn geschetst en dan…….

Veel te vaak zag Jeanette hoe het niet moet. Te weinig oog voor de medewerkers, geen duidelijk doel, enorme weerstand, een te krappe tijdsplanning of ondeskundige professionals die het traject moeten leiden.

Vooral een verandering van gedrag van medewerkers is niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Dat ontstaat pas als iets gedragen en gevoeld wordt. Daar is veelal meer voor nodig dan een paar keer herhalen hoe belangrijk de gewenste verandering is.

Het is voor de medewerker het meest comfortabel om vast te houden aan rituelen of een vaste werkwijze. Hoe doorbreek je dat? In ieder geval door als management/directie het goede voorbeeld te geven. Maar ook door te investeren in de individuele medewerker. Het gesprek aangaan en oprechte interesse tonen. Helaas gemakkelijker gezegd dan gedaan als ook het management vast zit in patronen en denkbeelden.    

Minimaal 50% van de vaste kosten in een bedrijf zijn vaak personeelskosten. Zure gezichten, desinteresse en negativiteit belemmeren de productiviteit. De inzet van een onafhankelijke begeleider zoals Jeanette,  verdient zich zeker terug en kan veel ellende besparen. Ze kent de wetgeving en is een ervaringsdeskundige die meedenkt  en veel onduidelijkheden kan wegnemen.

Als een bedrijf nog in de beginfase zit, dan is een heldere bedrijfsanalyse het startpunt.  Het moet anders maar hoe? Wat gaat er goed en waar zit de uitdaging?  Jeanette zal het bedrijf of de afdeling aan een objectieve blik onderwerpen zodat het startpunt duidelijk is. Een vast onderdeel is het gesprek met diverse medewerkers, managers en een eventuele Ondernemingsraad. Mijn aandachtsgebieden zijn: arbeidsverhoudingen, personeelsbeleid, communicatie, weerstand, de onderstroom en de rol van het management. Kortom: het hele plaatje. 

De slaagkans van een veranderproces is afhankelijk van een enorm aantal factoren. Een combinatie van logisch nadenken en het inzetten van succesfactoren is noodzakelijk. Als leidraad hanteert Jeanette onder andere de 8 stappen van Kotter. Daarnaast beschikt ze over een groot aantal andere interventiemethodes, passend bij wat de organisatie nodig heeft.

Als adviseur staat Jeanette voor een realistische organisatieverandering of reorganisatie met een reële tijdsplanning. Ze is resultaatgericht maar is extra alert op weerstanden en de onderstroom in gedrag en houding van medewerkers. Zonder een breed draagvlak is een veranderingstraject gedoemd te mislukken. Jeanette heeft een brede kennis van zaken. Kiezen voor Jeanette zorgt voor een helder stappenplan en passende interventies. Door haar brede netwerk kan ze, indien nodig, specialisten inschakelen op bijvoorbeeld economisch of juridisch gebied.

Graag verwijst Jeanette naar haar blog “reorganiseren, een vak apart” en “de kunst van veranderen“.